سالم
۲۹
۲۱°   ۳۰°

 • ۱۳:۰۱
  اذان ظهر
 • ۲۰:۰۸
  غروب آفتاب
 • ۲۰:۲۹
  اذان مغرب

 • دو۱۷:۴۸
  یک برش زندگی/عکس ها و فیلم های ارسالی از بینندگان
 • سه۱۷:۵۹
  گزارش ورزشی
 • تهران۱۸:۱۳
  درشهر