خبرهای برگزیده
سیاسی
بین الملل
ورزشی
اقتصادی
اجتماعی
فرهنگی و هنری
دانش و تکنولوژی
فناوری اطلاعات
سلامت و پزشکی
دلار۳۴,۷۱۰ریال۰.۰۶درصد
سکه بهار آزادی۹,۹۸۵,۰۰۰ریال۰.۰۵درصد
سکه نیم۵,۰۸۵,۰۰۰ریال۰.۱۰درصد
کرواسی-ایراننتیجه نهایی
ایران۰ - ۳فرانسهنتیجه نهایی
ژاپن-ایرانفردا - ۱۴:۴۵