سالم
۷
۲°   ۱۷°

 • ۰:۲۸
  نیمه شب شرعی
 • ۰۵:۳۳
  اذان صبح فردا
 • ۰۶:۵۷
  طلوع آفتاب فردا

 • دو۲۰:۳۲
  یک برش زندگی
 • آموزش۲۳:۰۰
  رادیو ۷
 • سه۲۳:۴۵
  گزارش ورزشی

 • اسپانیا      -     اوکراین
  ۷ فروردین - ۲۳:۱۵
 • اسلواکی      -     لوکزامبورگ
  ۷ فروردین - ۲۳:۱۵
 • مقدونیه      -     بلاروس
  ۷ فروردین - ۲۳:۱۵