نسیم ملایم
۲۷
۲۴°   ۳۴°

 • ۰۶:۱۳
  طلوع آفتاب
 • ۱۳:۱۱
  اذان ظهر
 • ۲۰:۰۷
  غروب آفتاب

 • یکدر حال پخش
  مثبت ۱۷
 • سه۱۷:۲۰
  ایرانی زن بابا
 • دو۱۸:۰۵
  آقای دکتر