سالم
۲۶
۲۰°   ۳۲°

 • ۱۳:۰۲
  اذان ظهر
 • ۲۰:۱۶
  غروب آفتاب
 • ۲۰:۳۷
  اذان مغرب

 • سه۱۹:۱۲
  فیلم سینمایی پلیس فروشگاه
 • یک۱۹:۴۰
  ثریا
 • تهران۲۲:۱۰
  فیلم سینمایی حبیب