سالم
۰
۰°   ۸°

 • ۰۵:۲۵
  اذان صبح
 • ۰۶:۵۳
  طلوع آفتاب
 • ۱۱:۵۳
  اذان ظهر

 • سه۶:۵۶
  ویتامین ۳
 • دو۸:۰۰
  یک برش زندگی / زنده
 • تهران۱۸:۱۰
  درشهر

 • پرسپوليس      -     نفت تهران
  ۱۰ آذر - ۱۴:۳۰
 • صباي قم      -     ذوب آهن
  ۱۰ آذر - ۱۵:۰۰
 • راه‌آهن      -     استقلال
  ۱۰ آذر - ۱۸:۰۰