• دو۱۹:۵۰
  یک برش زندگی/عکس ها و فیلم های ارسالی از بینندگان
 • آموزش۲۳:۰۰
  رادیو ۷
 • سه۲۳:۴۵
  گزارش ورزشی

 • قزاقستان      -     ایسلند
  ۸ فروردین - ۱۸:۳۰
 • جمهوری چک      -     لتونی
  ۸ فروردین - ۲۰:۳۰
 • اذربایجان      -     مالت
  ۸ فروردین - ۲۰:۳۰