ثبت وبگاه در پارسی جو

برای افزودن وبگاه خود به پارسی جو تنها کافی است تا آدرس صفحه اصلی آن را وارد نمایید، دیگر اطلاعات مورد نیاز (کلمات کلیدی، توضیحات و ...) به صورت هوشمند از وبگاه شما استخراج می شود.