تبلیغ عجیب، بازی رئال‌مارید، تبلیغات صدا و سیما، تبلیغات محیطی
۶۲۰ × ۴۵۹ پیکسل