رضاییان: اختیار تام را به باشگاه دادم/ تکلیفم بزودی مشخص می شود
۶۲۰ × ۴۴۶ پیکسل