دیدار تیم های فوتبال لیورپول و ولورهمپتون
۶۰۰ × ۴۰۰ پیکسل