طلا ۴ دلار گران شد/ ثبت هفتمین هفته کاهشی
۲۵۰ × ۱۵۰ پیکسل