نوسان جزئی قیمت انواع سکه در بازار / دلار ۴۷۶۷ تومان شد
۳۰۰ × ۲۰۰ پیکسل