امنیت جمهوری اسلامی در دنیا کم نظیر است
۳۰۰ × ۱۶۸ پیکسل