لبیک؛ جدیدترین ترانه حامد زمانی علیه داعش
۰۴:۴۷ : زمان