اجرای مشترک حامد زمانی ،رضا رویگری،سهرابی و اصفهانپور
۰۵:۲۴ : زمان