قیمت طلای جهانی به پایین ترین قیمت در پنج هفته اخیر رسید
۵۷۳ × ۳۰۰ پیکسل