‫سوتی پخش زنده تلویزیون و قطع برنامه‬
۰۲:۲۵ : زمان