فایل صوتی درگیری لفظی و ضرب و شتم خبرنگار روزنامه ایران
۰۱:۵۰ : زمان