قذافی در رویای خرید منچستریونایتد بود
۳۰۰ × ۲۰۷ پیکسل