بونجاح: السد در لیگ قهرمانان مدعی است
۳۰۰ × ۲۷۳ پیکسل