1751911 363 علیرضا جهانبخش با 17 میلیون پوند به برایتون پیوست
۳۰۰ × ۱۶۹ پیکسل