(فیلم) پیام سردار سلیمانی به جوانان عراقی
۰۲:۳۷ : زمان