صعود اسپارتا در حضور ساوتهمپتون و اینتر/آژاکس، شالکه و سلتا راهی مرحله حذفی شدند
۲۵۰ × ۱۵۰ پیکسل