جزئیات تصمیمات جدید برای واردات/ ثبت‌ سفارش با دلار از امروز ممنوع شد
۲۵۰ × ۱۹۵ پیکسل