ویدئو ؛ مسی در تبلیغ جدید آدیداس | بارسانیوز
۰۱:۰۰ : زمان