ویدئو ؛ لیونل مسی مهارت و گلها ، استفاده از فضاهای خالی ۲۰۱۵ با موزیک | بارسانیوز
۰۳:۳۹ : زمان