خلاصه بازی پارس جنوبی جم 2 - 1 صنعت نفت
۰۴:۱۹ : زمان