فیلم تیراندازی کشنده مقابل دفتر ریاست جمهوری کشور مکزیک اپارات - سرزه
۰۰:۳۹ : زمان