طنز بسیار خنده دار حسن ریوندی در باره ی قیمت طلا
۰۲:۰۲ : زمان