حمید حامی-برنامه کافه سؤال-شبکه دو سیما
۰۱:۳۹ : زمان