ورزش 11 - اولین سفر لوییز سوارز همراه با تیم بارسلونا
۰۳:۴۲ : زمان