بهترین کلیپ سیاسی جهان که تا بحال دیده نشده - یک فرصت
۰۲:۱۸ : زمان