بازگشت موفق تیری هانری به آرسنال در بازی برابر لیدز
۰۰:۵۶ : زمان