ورزش 11 - اعتراض پپ گواردیولا به داور زن دیدار بایرن
۰۰:۵۲ : زمان