خلاصه بازی فجر سپاسی - نفت مسجد سلیمان
۰۲:۲۱ : زمان