خلاصه بازی پارما-رم(1-2)هفته چهارم سری آ2015-2014(90tv)
۰۴:۳۰ : زمان