دوربین خبرساز(پرسپولیس-پدیده مشهد) جام حذفی
۱۰:۱۷ : زمان