ماجرای روزی که علی دایی می‌خواست ابروهایش را بزند!
۲۶۳ × ۱۸۳ پیکسل