زیدان سرمربی رئال مادرید اسامی بازیکنانش برای دیدار برابر اسپانیول را اعلام کرد
۳۰۰ × ۳۰۰ پیکسل