مباحث فمنیستی «خانواده» را در غرب بی‌ارزش کرده است/ برخی‌ها در ایران «غربی» شده‌اند
۲۵۰ × ۱۵۰ پیکسل