تمجید-بنیتس-از-عملکرد-همشیک-و-هیگواین-در-پیروزی-پرگل-ناپولی
۱۵۰ × ۱۰۵ پیکسل