تمامی گلهای هفته چهارم لیگ برتر ایران 94-95
۶۰۰ × ۳۹۸ پیکسل