شوک خبری در اردوگاه پرسپولیس:جدایی غیرمنتظره بازیکن جنجالی سرخ پوشان از پرسولیس/قفل سکوت ستاره پرحاشیه شکسته شد
۲۰۰ × ۲۰۰ پیکسل