خروج نام کوتینیو از فهرست لیورپول برای دیدار با برنلی
۳۰۰ × ۱۷۵ پیکسل