پیروزی دشوار منچستر سیتی برابر بریستول/ تعویض گواردیولا طلایی بود
۳۰۰ × ۲۰۰ پیکسل