برتری شیرین دورتموند در دقایق پایانی
۳۰۰ × ۱۸۷ پیکسل