لحظه ای وحشتناک از فرود هواپیمای بوئینگ در چک+ فیلم - مَت مَگ
۰۱:۵۷ : زمان