درنشست خبری جرائم الکترونیک بانکی مطرح شد؛ نباید به کلاهبرداران اجازه افتتاح حساب داده شود
۳۰۰ × ۲۰۰ پیکسل