دربی برازجانی ها در لیگ نوجوانان برنده نداشت
۲۵۰ × ۱۶۷ پیکسل