تیغه برف پاک کن لیفان X60 مدل SS-700
۱۱۰ × ۱۱۰ پیکسل