مجتبی ندا، خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان برپایی نمایشگاه های مبلمان را بررسی کرد
۰۲:۵۲ : زمان