روایت گزارشگران خبرگزاری صدا و سیما از 22 بهمن
۰۵:۵۲ : زمان