بازدید مدیرکل اخبار استانهای خبرگزاری صدا و سیما از منطقه سقوط هواپیما
۰۲:۲۲ : زمان