ساوتهمپتون - لیگ برتر - نقل و انتقالات - انگلیس - لیگ جزیره - ترانسفر فن دایک
۷۶۸ × ۴۳۲ پیکسل